Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Snel inzicht in prestaties via Kwaliteitsvenster voor revalidatie

Nadat ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg zichtbaar maakten in 2014, volgen nu ook revalidatiecentra in Nederland met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie. In het Kwaliteitsvenster voor revalidatie kunnen patiënten in één oogopslag de kwaliteit bekijken van een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis.

Het Kwaliteitsvenster is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van revalidatiezorg. Voorbeelden zijn patiëntervaringen, aantal valincidenten, doorligwonden  en het percentage mensen dat weer zelfstandig gaat wonen na revalidatie.  Het is voor het eerst dat revalidatiecentra in Nederland online informatie geven over hun kwaliteit van zorg op een uniforme en gebruiksvriendelijke manier.

Het Kwaliteitsvenster voor revalidatie is te vinden op de website van elke deelnemende instelling. In het venster staan onder andere de prestaties van de instelling ten opzichte van een landelijk gemiddelde en ten opzichte van een voorgaand jaar. Ook staat er een toelichting bij, zodat duidelijk wordt hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Hoe doet de instelling het ten opzichte van het landelijk gemiddelde? En waarom is de score lager of juist hoger dan gemiddeld? En wat doet een instelling hieraan?

De 10 kwaliteitsindicatoren op een rij: patiëntervaringen, wachttijden, werk van artsen, zelfstandig wonen, doorligwonden, meten van resultaten, vallen, keurmerken, samenwerking met patiëntenverenigingen en tevredenheid van medewerkers.

Ga naar kwaliteitsvenster Revalidatie Friesland