Wetenschappelijk onderzoek naar leren lopen in de Lokomat

Klaske van Kammen heeft de afgelopen jaren promotieonderzoek gedaan naar ‘leren lopen in de Lokomat’ en is in maart gepromoveerd op dit onderwerp. De Lokomat is een looprobot die gebruikt kan worden voor de revalidatie van patiënten met loopproblemen. De kennis die is opgedaan wordt gebruikt om de looprobot zo effectief mogelijk in te zetten tijdens therapie.

Leren lopen

De robot bestaat uit drie componenten: een soort exoskelet die de bewegingen van de benen kan ondersteunen, een systeem voor gewichtsondersteuning van de patiënt en een loopband. Maar hoe controleer je het lopen op spierniveau als je in de Lokomat loopt? En in hoeverre zijn de beschikbare trainingsparameters te gebruiken om de controle van het lopen te beïnvloeden? Het onderzoek biedt waardevolle informatie over het gebruik van Lokomat therapie voor revalidatie, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe generaties looprobots. Klik hier voor een artikel over het onderzoek van Klaske van Kammen.

Wetenschappelijk onderzoek

Revalidatie Friesland participeert in wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en universitair medische centra. Daarnaast verricht Revalidatie Friesland zelf ook onderzoek. Dat is niet alleen voor nú belangrijk, maar ook voor de toekomst. Revalidatie Friesland is gespecialiseerd in de medisch-technische én psychosociale kanten van revalidatie. We willen met de opgebouwde kennis informatie verstrekken aan patiënten, familieleden, studenten, professionals en hulpverleners én tegelijk een vraagbaak zijn.

Fotografie: Stella Dekker

De Lokomat wordt bij Revalidatie Friesland momenteel alleen gebruikt voor onze klinische patienten.