Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Oproep voor ouders van kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD)

Tijdens de periode van onderzoek, diagnose en behandeling (diagnostisch proces) van uw kind komen veel verschillende aspecten van zorg op u af. U heeft misschien te maken (gehad) met meerdere hulpverleners en meerdere informatiebronnen geraadpleegd. Op dit moment wordt er door de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met BALANS, Revalidatie Friesland en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onderzoek gedaan naar de empowerment en informatievoorziening onder ouders van kinderen met DCD.

Zorgproces rondom kinderen met DCD verbeteren

Empowerment is de mate waarin ouders het gevoel hebben de touwtjes in handen te hebben in relatie tot de zorg van hun kind binnen het gezin en in relatie tot de zorg- en hulpverlening aan hun kind. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre uw ervaringen met de zorgverlening aan uw kind hieraan hebben bijgedragen. Deze informatie is waardevol om het zorgproces rondom kinderen met DCD te verbeteren.

Doe mee aan het onderzoek

U kunt aan het onderzoek deelnemen door een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. De gegevens van de vragenlijst worden anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt. Het is mogelijk om uw e-mailadres achter te laten om geïnformeerd te worden over de uitkomsten van het onderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek of een vraag stellen? Stuur dan een e-mail naar de verantwoordelijk onderzoekster: j.lust@pwo.ru.nl of bel (024) 361 2819 (mw dr Jessica M. Lust).