Installatie van de KinderAdviesRaad

Revalidatie Friesland heeft sinds 3 februari 2020 een Kinderadviesraad (KAR). De formele installatie werd verricht door Peter Visch, Raad van Bestuur van Revalidatie Friesland. Foppe de Haan nam de informele installatie voor zijn rekening.

De KAR bestaat momenteel uit 7 leden (voormalige of huidige patiënten van Revalidatie Friesland). Zij zijn allemaal tussen de 10 en 20 jaar. De kinderen en jongeren komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar om gevraagd én ongevraagd advies te geven over uiteenlopende onderwerpen. De raad wordt begeleid door Kiki van Heel (ergotherapeut) en Heleen Stelwagen (GZ-psycholoog)

Met het instellen van een Kinderraad geeft de kinderrevalidatie van Revalidatie Friesland kinderparticipatie een serieuze en structurele plek. Kinderen weten zelf namelijk heel goed wat er nodig is en denken veel meer in mogelijkheden dan volwassenen. Daarom zal Revalidatie Friesland ook goed naar de geformuleerde adviezen luisteren. En wanneer iets om wat voor reden dan ook niet kan, zal dat heel duidelijk naar de kinderen toe onderbouwd worden.

Een goed idee?

Heb je vragen of heb je ideeën over hoe het beter of fijner kan bij ons? Dan willen we dat graag weten. Stuur een mailtje naar kinderadviesraad@revalidatie-friesland.nl. Jouw vraag of idee wordt dan besproken worden door de KinderAdviesRaad.