MijnRevalidatieFriesland: machtigen van ouders mogelijk

Als uw kind bij Revalidatie Friesland wordt behandeld, dan wilt u goed weten wat er gebeurt en hoe het met uw kind gaat. Daarom biedt Revalidatie Friesland ouders vanaf nu de mogelijkheid om met behulp van een machtiging het medisch dossier van hun kind in te zien via de online zorgomgeving MijnRevalidatieFriesland.

MijnRevalidatieFriesland
In MijnRevalidatieFriesland kunnen ouders de afspraken, de behandeldoelen, de behandelverslagen en het revalidatieplan van hun kind inzien. Daarnaast kunnen ouders de persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen en verstrekte informatie nog eens rustig nalezen. Ook is het mogelijk om vragenlijsten in te vullen. Zo zijn ouders nog beter betrokken bij de zorg van hun kind.

Een machtiging aanvragen
Ouders kunnen alleen gemachtigd worden als zij het ouderlijk gezag hebben. Het aanvragen van een machtiging kan alleen persoonlijk bij Revalidatie Friesland met onderstaand machtigingsformulier. Zowel de ouders als het kind moeten bij de aanvraag aanwezig zijn. En van beide is een geldig identiteitsbewijs nodig. Als beide ouders gemachtigd willen worden, dan moeten beide ouders een machtigingsformulier invullen en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Is het kind 12 jaar of ouder? Dan ondertekent het kind het formulier ook om ermee in te stemmen dat de ouder toegang krijgt. De medewerker registreert de machtiging in het elektronisch patiëntendossier.

Machtigingsformulier MijnRevalidatieFriesland kinderen tot 12 jaar
Machtigingsformulier MijnRevalidatieFriesland kinderen 12-16 jaar