Trots! Revalidatie Friesland heeft als eerste module 1 van VIPP5 behaald

Revalidatie Friesland is de eerste revalidatie-instelling die alle eisen voor module 1 regulier van VIPP5 behaald heeft. Dus ook de eis van minstens 5% PGO-gebruik door patiënten. Die eis is ruimschoots gehaald met maar liefst 14,14%. Met het behalen van deze eerste module loopt Revalidatie Friesland voorop in digitale informatie-uitwisseling met patiënten.

Grote stap
Revalidatie Friesland heeft daarmee weer een grote stap gezet in het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling met patiënten. Sinds juli dit jaar kunnen patiënten informatie van Revalidatie Friesland niet alleen inzien via het patiëntenportaal MijnRevalidatieFriesland, maar ook via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Vorige week is deze ontwikkeling getoetst aan de eisen van VIPP 5 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional).

Overweldigende reactie
Met een testgroep van patiënten is in samenwerking met de Patiëntenfederatie en Tjongerschans,  middels actieonderzoek, ervaring opgedaan met het gebruik van PGO’s. Met de verzamelde data worden de huidige PGO’s doorontwikkeld en waar mogelijk verbeterd. Revalidatie Friesland werd positief verrast door de overweldigende grote groep (oud)patiënten die bereid was mee te helpen. De eis van 5% gebruik werd daardoor ruimschoots behaald met maar liefst 14,14% PGO-gebruik door patiënten. Dat lijkt weinig maar is veel. Zonder de hulp van (oud)patiënten was dit zeker niet gelukt.

Subsidie behaald
Een PGO is een app of website waar een patiënt op één plek gezondheidsgegevens kan bekijken, zoals informatie van de huisarts, apotheek, GGZ en ziekenhuis. Zorginstellingen krijgen via het programma VIPP 5 subsidie om de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO te verbeteren. Dit gebeurt in twee modules (oftewel in 2 stappen). Aan het halen van de modules zijn diverse eisen verbonden. Een auditor heeft vorige week bevestigd dat alle doelstellingen voor module 1 regulier zijn behaald en daarmee is de subsidie voor deze module definitief.