Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Jogchum: ‘De wereld van kleur is mijn wereld’

Jogchum (1963) is een veelzijdig kunstenaar die meerdere schildertechnieken beheerst. Zowel figuratief als abstract. Voor hem is dit niet zomaar een hobby. Jogchum is een kunstenaar die schildert vanuit een sterk gevoel voor vorm en kleur én een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Jogchum heeft namelijk een bijzonder talent; autisme.

Als kind merkte hij op school al dat hij gefascineerd was door vormen. In zijn vroege schooljaren kwam dit naar voren in de voorkeur voor bepaald speelgoed. Later merkte hij dat hij dingen snel leerde, maar dat er één ding was dat hij niet kon. Dat was rekenen. Gevolg was dat alle aandacht werd gelegd op datgene waar hij niet goed in was, en dat de dingen waar hij wel talent voor had op de achtergrond bleven.

Jogchum: “Het was toen nog niet duidelijk dat ik een vorm van autisme had. Kinderen met autisme noem ik ook wel de ‘vergeten groep’. Het zijn vaak hele intelligente kinderen met een specifiek talent, Vaak ligt het talent op het gebied van óf vormen óf getallen. Maar dit wordt niet of onvoldoende herkend. Kinderen voelen zich daardoor niet serieus genomen. Ik voelde mij bestraft door datgene wat ik niet kon, je bent niet goed genoeg. Het talent dat je hebt wordt als een gekke kronkel benaderd in plaats van als een gave.”

Onbegrepen

Jogchum vertelt verder: “Een vooroordeel over autisten is dat ze niet sociaal zijn en daarom erg op zichzelf. Maar doordat ze zich niet begrepen voelen en bestraft op datgene wat ze niet kunnen, gebeurt dit. Terwijl de meeste autisten juist wel sociaal zijn, Ze zijn alleen goed op andere gebieden.

Ik werd naar de LTS gestuurd, omdat ik niet goed genoeg zou kunnen leren. Maar op de LTS moest ik juist heel veel rekenen. Hier zat ik dus helemaal niet op mijn plek, maar ik heb me erdoorheen geworsteld. Daarna ben ik verder gaan studeren. Van MBO naar HBO en later volgde ik zelfs twee studies tegelijk. Moeiteloos.” Pas toen Jogchum in 2013 met een burn-out thuis kwam te zitten, is er ontdekt dat hij hoogbegaafd is en een vorm van autisme heeft, PDD-NOS.

“Die diagnose was eigenlijk een soort opluchting. Dingen vielen op hun plek”, legt hij uit.

Geniaal

Door alles waar hij in zijn leven tegenaan was gelopen als gevolg van zijn autisme, heeft Jogchum de sterke wens om hier meer mee te gaan doen. Hij heeft een periode als life-coach jongeren met autisme begeleid. Jogchum: “Op dit moment wil ik hier meer invulling aan gaan geven. Mijn drive is om mensen met autisme, of een vorm van hersenschade, niet te gaan benaderen vanuit een probleem, maar vanuit een kans.”

Met steun en begeleiding van Stichting Keunstwurk is Jogchum daarom een project aan het opzetten over autisme. De naam van dit concept is ‘Geniaal’. “Met dit project wil ik meer uitleg en awareness gaan creëren rondom autisme. Met als doel om meer begrip te creëren en kansen voor deze groep te vergroten”, aldus Jogchum. Daarbij is het natuurlijk ook heel prettig als mensen met je meedenken om dit project tot een (Geniaal) succes te kunnen gaan maken!

Revalidatie Friesland is hem vertrouwt, doordat hij hier vrienden bezocht die moesten revalideren. Hij ervaart dit als een veilige plek om – met zijn zorgachtergrond  en persoonlijke missie – te laten zien wat hij kan!

 

In het kader van het Kunstweekend 2022