Hoe kan ik inzicht krijgen in het dossier van mijn kind / naaste?

Dit kan via een machtiging. U kunt alleen gemachtigd worden als u het ouderlijk gezag heeft. Het aanvragen van een machtiging kan alleen persoonlijk bij Revalidatie Friesland met een machtigingsformulier. Zowel uzelf als uw kind moeten bij de aanvraag aanwezig zijn. U doet

de aanvraag bij de receptie. Neem uw identiteitsbewijs en dat van uw kind mee. Als beide ouders gemachtigd willen worden, dan moet u allebei een machtigingsformulier invullen en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan ondertekent uw kind het formulier ook om ermee in te stemmen dat u als ouder toegang krijgt. De medewerker registreert de machtiging in het elektronisch patiëntendossier.

Machtigingsformulier MijnRevalidatieFriesland kinderen tot 12 jaar Machtigingsformulier-MijnRevalidatieFriesland-kinderen-tot-12-jaar.pdf (revalidatie-friesland.nl)

Machtigingsformulier MijnRevalidatieFriesland kinderen 12-16 jaar Machtigingsformulier-MijnRevalidatieFriesland-kinderen-12-16-jaar.pdf (revalidatie-friesland.nl)’