Is er een stiltecentrum?

Wie stilte zoekt of even tot zichzelf wil komen, kan altijd terecht in het stiltecentrum. Deze openbare ruimte biedt iedereen, ongeacht levensovertuiging, een veilige plaats om zich even terug te trekken. In de ruimte kunt u eventueel ook bidden, mediteren of bezinnen. Het stiltecentrum bevindt zich op de begane grond vlakbij de hoofdingang.