Waarom moet mijn kind van 12 tot 16 jaar mee tekenen om mij te machtigen?

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft een kind tussen 12 en 16 jaar recht op volledige informatie. Zowel kind als ouders moeten toestemming geven over een behandeling. Volgens de WGBO is een kind vanaf 16 jaar gelijk aan een volwassene. Het kind mag dus zelf beslissen over zijn behandeling. Instemming van de ouder is niet nodig.