Wat is medisch specialistische revalidatie?

In een team werken verschillende behandelaars samen, onder leiding van een revalidatiearts. De patiënt werkt samen met dit team aan het opheffen of verminderen van zijn of haar beperkingen of leert ‘ermee om te gaan’. Dit alles met als doel om de patiënt weer te laten deelnemen aan de samenleving. Ook ‘werk’ en ‘school’ zijn vaak onderdeel hiervan.

Specifieke geriatrische revalidatiezorg in een verpleeghuis is gericht op een specifieke, kwetsbare doelgroep met meerdere problemen. Deze zorg is gericht op herstel en/of verbetering van functioneren. Dit wordt vaak geleverd in de keten ziekenhuis – verpleeghuis – verzorgingshuis of in de thuissituatie. De medische begeleiding is in handen van een specialist ouderengeneeskunde.