Wat zijn de huisregels?

Er zijn verschillende huisregels, de regels die op jou van toepassing zijn krijg je bij opname te horen. Hierbij valt te denken aan regels voor bedtijd en rust op de afdeling, afspraken over het gebruik van mobieltjes tijdens de maaltijden, corveetaken en bezoek.