Welke therapieën zijn er?

Er zijn veel verschillende therapieën mogelijk; fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, zwemmen, paardrijden, sporten, muziektherapie, speltherapie. Afhankelijk van het revalidatieprogramma krijgen jij en je ouders te maken met verschillende behandelaars zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, muziektherapeuten, agogisch medewerkers, bewegingsagogen, geestelijk verzorger, verpleegkundigen en de revalidatie arts. Je krijgt zoveel mogelijk te maken met een vast behandelteam, op de afdeling krijg je een verpleegkundige toegewezen die jou begeleid en eerste aanspreekpunt is. Meer weten over wat revalidatie is? Bekijk dan dit filmpje.