Wie heeft toegang tot MijnRevalidatieFriesland?

  • Kinderen tot 12 jaar: de ouders kunnen toegang tot MijnRevalidatieFriesland van hun kind krijgen via een machtiging.
  • Kinderen van 12-16 jaar: kinderen hebben zelf toegang tot MijnRevalidatieFriesland met hun eigen DigiD. Ouders kunnen toegang krijgen met een machtiging als het kind daarvoor toestemming geeft.
  • Kinderen vanaf 16 jaar hebben uitsluitend zelf toegang.

Deze leeftijdsgrenzen zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Machtigingen vervallen automatisch op de leeftijd van 12 en 16 jaar.