Helpt u mee de afdeling kinderen & jongeren te vernieuwen?

Om kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte een zo goed mogelijke revalidatieperiode te bieden, wil Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland meehelpen de huidige afdeling kinderen & jongeren van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag ‘om te toveren’ tot een ruimte waar kinderen en jongeren zich meer thuis kunnen voelen.

Hiervoor is een eenmalige investering nodig die niet vanuit de reguliere exploitatiebegroting van Revalidatie Friesland te realiseren is. In de brochure: ‘Kinderrevalidatie herinrichting – Revalidatie Friesland’ wordt een voorstel  gedaan om de huidige kinderafdeling te vernieuwen. Hiervoor is een bedrag van 40.000 euro nodig.

Uit onderzoek blijkt dat een stimulerende verblijfsomgeving helpt om sneller te revalideren. Het bijgaande voorstel is tot stand gekomen door een onderzoek onder patiënten, waaruit blijkt dat de huidige omgeving door kinderen & jongeren onvoldoende wordt ervaren als een thuisomgeving waarin gezond gedrag gestimuleerd wordt. Dit terwijl kinderen en jongeren de kwaliteit van de behandeling als zeer hoog ervaren.

Kinderen en jongeren verblijven gemiddeld drie maanden in het revalidatiecentrum. Deze langere periode is medisch noodzakelijk om te kunnen herstellen. Als Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland willen we ons daarom inzetten om de afdeling te vernieuwen naar een plek waar kinderen & jongeren zich tijdelijk meer thuis mogen voelen.

Wilt u het ontwerp op papier ontvangen of dit project met een actie ondersteunen?

Neem dan contact op met Edo Hoornstra via (E) vriendenvan@revalidatie-friesland.nl of (T) 06-12723972. Een rondleiding over de afdeling kinderrevalidatie of een presentatie is altijd mogelijk!