Stichting Revalidatie Friesland in uw testament?

U kunt ervoor kiezen om Stichting Revalidatie Friesland als (mede-)erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in uw testament of door middel van een legaat.

Legaat
U kunt bij de notaris een legaat voor Stichting Revalidatie Friesland in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling
Bij een erfstelling kunt u ervoor kiezen om Stichting Revalidatie Friesland geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting
Stichting Revalidatie Friesland heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Vragen en informatie
Als u meer wilt weten over nalatenschappen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw nalatenschap.

Meer weten of doneren?

Edo Hoornstra, Fondsenwerver Revalidatie Friesland
Adres: Hoofdstraat 3, Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag
088 580 15 80
E: fondsenwerving@revalidatie-friesland.nl
RSIN/fiscaal nummer ANBI:  Stichting Revalidatie Friesland 0019.50.125
IBAN: NL32 RABO 0309 0158 71 (u kunt de titel van het project vermelden bij uw gift)