Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Samenwerking

In 2018 werd zoveel mogelijk samengewerkt in een keten en werden diverse samenwerkingen georganiseerd of geïntensiveerd. Hieronder enkele highlights.

Vernieuwde samenwerking Isala Diaconessenhuis en Revalidatie Friesland

Isala Diaconessenhuis Meppel en Revalidatie Friesland tekenden in 2018 een tienjarige samenwerkingsovereenkomst om hun vernieuwde afspraken te bekrachtigen. In de overeenkomst is vastgelegd dat de behandelingen voor revalidatiegeneeskunde per 16 juli 2018 overgaan naar Revalidatie Friesland. De revalidatiegeneeskunde blijft daarmee binnen het ziekenhuis en wordt verzelfstandigd onder Revalidatie Friesland, expert op het gebied van medisch specialistische revalidatie. De kwaliteit van zorg voor patiënten blijft onveranderd.

In de afgelopen acht jaar waren de revalidatieartsen van Revalidatie Friesland al gedetacheerd aan Isala Diaconessenhuis. De consulten en behandelingen werden echter uitgevoerd door het revalidatieteam van Isala. Vanaf 16 juli 2018 wordt Revalidatie Friesland verantwoordelijk voor de gehele afdeling revalidatiegeneeskunde. Alle medewerkers van het huidige revalidatieteam van Isala vallen per 16 juli onder Revalidatie Friesland.

Patiënten, maar ook Isala Diaconessenhuis en Revalidatie Friesland hebben baat bij een solide samenwerking, waarin de continuïteit en omvang van revalidatiegeneeskunde geborgd is. Met het tekenen van deze overeenkomst is de samenwerking beter georganiseerd en gegarandeerd. De aansturing van het behandelteam wordt vereenvoudigd. Ook wordt het revalidatiedossier geoptimaliseerd door het delen van kennis en het werken met één systeem. Voor patiënten wijzigt er vrijwel niets. Zij zijn voortaan in behandeling bij Revalidatie Friesland, maar de revalidatiebehandeling blijft plaatsvinden in het ziekenhuis in Meppel.

Ondertekening contract over revalidatiezorg FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle ©2018

Netwerkbijeenkomsten kinderrevalidatie

In 2018 werden opnieuw twee netwerkbijeenkomsten kinderrevalidatie georganiseerd. De bijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt voor eerste- en tweedelijns zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van kinderen in de regio Friesland.

Thema: vrije tijd
Een van de bijeenkomsten had als thema: vrije tijd. Waar denk je aan bij vrije tijd? Wat is voor jou vrije tijd? En wat is jouw rol als zorgprofessional bij de invulling van de vrije tijd van het kind? Dit zijn enkele onderwerpen die tijdens de netwerkavond aan bod kwamen. In de vorm van presentaties, maar ook in de vorm van een discussie. De bijeenkomsten werden bezocht door een hoeveelheid aan verschillende ketenpartners.

Revalidatie Friesland Academie intensiveert het delen van kennis in ketens

Revalidatie Friesland Academie is een plaats om te leren, om kennis en expertise te ontwikkelen en te delen. Het is een broedplaats voor: leren, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Revalidatie Friesland Academie er is voor externe professionals, medewerkers van Revalidatie Friesland en ook voor patiënten/mantelzorgers.

In 2018 zijn diverse cursussen zowel extern als intern georganiseerd om de kennis bij ketenpartners en bij medewerkers te vergroten. Op het gebied van onderzoek is deelgenomen aan diverse projecten. In 2018 hebben meer dan tien studenten onderzoeksprojecten of academische opdrachten uitgevoerd. Zowel universitaire- als HBO-studenten worden ingezet voor vraagstukken binnen de organisatie.

Er is een substantiële bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek met elf publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften en 3 publicaties in vaktijdschrijften en verschillende presentaties in binnen- en buitenland.

NAH geportretteerd: 8ste Dag in Leeuwarden

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad vond  op 8 juli 2018 op het Mata Hariplein in Leeuwarden een bijzonder evenement plaats onder de noemer: ‘8ste Dag’.

8ste dag veroorzaakte een 5 uur durende kettingreactie van mensen, machines, bouwwerken en performances in de binnenstad van Leeuwarden. Bezoekers waren onder andere toeschouwer van de bruiloft van Anna en Steven, twee wereldrecordpogingen, een F16 op straat, Goldbergmachines, een caravan die op water reed en de bijzonder foto-expositie ‘NAH geportreteerd’.

Bezoekers konden een reeks krachtige portretten bewonderen van mensen die een kettingreactie van emoties hebben doorstaan, omdat ze Niet Aangeboren Hersenletsel hebben gekregen.
Bezoekers leerden ze, door hun verhalen, een beetje kennen.

Met een bijzondere, bewegende foto-expositie gaf 8ste dag aandacht aan Niet Aangeboren Hersenletsel. Fotografen Erikjan Koopmans en Edwin Kooren vingen de portretten en levensverhalen van 20 mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. De expositie toonde hoe hersenletsel het leven kan beïnvloeden, ook als dat aan de buitenkant van de persoon niet te zien is.

Samenwerking met tv-producent ‘Beau 5 Days Inside’

Voor het tv-programma ‘Beau – Five days inside’ logeerde Beau van Erven Dorens in november 2018 vijf dagen bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.

Hij volgde meerdere patiënten en ontdekte wat revalideren is. Voor medewerkers en patiënten vormden deze dagen de ultieme uiting van: ‘Laat zien wat je kunt’. De aflevering met de patiënten en medewerkers van Revalidatie Friesland in de hoofdrol werd dinsdagavond 7 mei 2019 om 20.30 uur uitgezonden op RTL4.

Activiteiten 2019

Ook in 2019 organiseren we diverse activiteiten voor ketenpartners en relaties. Benieuwd? Lees hier meer>> 

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug naar het overzicht