Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Innovatie

In 2018 vonden bij Revalidatie Friesland verschillende innovatieve ontwikkelingen plaats. Hieronder enkele highlights.

MijnRevalidatieFriesland: persoonlijke online omgeving voor alle patiënten

Alle patiënten van Revalidatie Friesland kregen in het begin van 2018 toegang tot MijnRevalidatieFriesland. Dit portaal is een online omgeving voor patiënten. MijnRevalidatieFriesland geeft niet alleen veilig inzicht in medische gegevens, maar is ook een plek waar eenvoudig afspraken ingezien kunnen worden en verstrekte informatie kan worden nagelezen. Zo kan iedere patiënt zich meer voorbereiden op de revalidatiebehandeling en meer zelf de regie nemen.

“Internettechnologie vormt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Met de inzet van online toepassingen zien we dat de patiënt meer en meer in staat is om zelf de regie te nemen in de behandeling. Het in gebruik nemen van MijnRevalidatieFriesland is dan ook een mooie ontwikkeling die ons helpt om patiënten meer partner te laten zijn van ons handelen. Partner in het stellen van het behandeldoel, partner in de planning van behandeling en partner op weg naar participatie. Hierdoor wordt deelnemen aan de samenleving eigenlijk een logisch vervolg”,  aldus Peter Visch, Raad van Bestuur.

Inzage & overzicht
MijnRevalidatieFriesland geeft patiënten bij aanvang vooral inzage en overzicht. Daarnaast kunnen zijn ook een vraag stellen aan een revalidatiearts via een e-consult en persoonlijke aantekeningen maken. In de toekomst zullen steeds meer toepassingen worden toegevoegd aan het patiëntenportaal. Meer informatie en inloggen kan via: www.revalidatie-friesland.nl.

Revalidatie Friesland introduceert e-health toepassingen: beeldbellen, portaal, app, ouderportaal, etc.

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Daarom organiseerden het ministerie van VWS en het Platform voor de InformatieSamenleving van 20 t/m 26 januari 2018 voor de tweede keer de e-healthweek: een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. In deze week presenteerden we als Revalidatie Friesland al onze innovaties.

Revalidatie Friesland plaatst 1600 zonnepanelen

Op het dak van het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag zijn medio mei 1600 zonnepanelen geplaatst. Revalidatie Friesland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2021 voor 80% energieneutraal te opereren. De vandaag geplaatste zonnepanelen ondersteunen dit doel en gaan voorzien in een derde van de stroombehoefte van de locatie in Beetsterzwaag.

“Bij alles wat we doen bekijken we of het beter, efficiënter, duurzamer en gezonder kan. Daar draagt de installatie van de 1600 zonnepanelen zeker een grote steen aan bij”: aldus Wim Haak, Hoofd facilitaire eenheid bij Revalidatie Friesland.

98% van de energie die Revalidatie Friesland nodig  heeft voor de warmbehoefte komt al jaren van een hout-gestookte  energiecentrale. Een lokaal initiatief in Beetsterzwaag, wat gezien kan worden als een vorm van energiewinning met voordelen, zoals CO2 -reductie en landschapsbehoud.

Revalidatie Friesland vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en heeft gekozen voor zonnepanelen van leverancier GroenLeven, die specialist is op het gebied van grootschalige zonnedaken. Het installeren van de zonnepanelen start maandag 30 april. De verwachting is dat de installatie een week of drie gaat duren. Naast de installatie van zonnepanelen worden ook twee laadpalen voor elektrische auto’s op het terrein geplaatst.

Sociaal intranet voor medewerkers en teams

Halverwege het jaar 2018 heeft Revalidatie Friesland een nieuw sociaal intranet in gebruik genomen. Met het intranet kunnen medewerkers gemakkelijker ‘kennis delen’ en kunnen bijvoorbeeld inhoudelijke zaken vanuit de bestaande ‘Kennis- en ontwikkelteams’ gemakkelijker gedeeld worden met collega’s. Omdat iedere medewerker zelf ‘nieuws’ kan delen in verschillende kennisgroepen, is het ontwikkelen, borgen en delen van kennis gemakkelijker geworden. Hiermee wordt zelfregie ook onder medewerkers gestimuleerd.

Kennis- & ontwikkelteams werken niet alleen intern, maar onderhouden ook externe contacten met ketenpartners en patiëntenverenigingen. Voor de volgende tien diagnosegroepen bestaat een K&O team:  Amputatie, CP, DCD, NAH, NMA, Het jonge kind, Oncologische revalidate, PNA, Trauma en Pijn/SOLK.

Ga terug naar het overzicht