Jubileum

Wat in 1915 startte als een huis voor zieke kinderen is in de afgelopen 100 jaar uitgegroeid tot een organisatie met elf locaties voor medisch specialistische revalidatie.

Ondanks aandoening of beperking worden patiënten dagelijks gemotiveerd om te laten zien wat ze (nog) kunnen.

Revalidatie Friesland presenteert daarom in 2015 een jubileumjaarprogramma met allerlei activiteiten rondom het motto:
‘Laat zien wat je kunt’.