Doorzoek onze website


Bel ons

088 580 15 80

Passend Onderwijs

Door de Wet op Passend Onderwijs hebben alle scholen de plicht om te zorgen voor een zo passend mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Revalidatie Friesland werkt al jaren samen met Steunpunt SO Fryslân (voorheen Ambulante Begeleiding REC3) om kinderen met een lichamelijke beperking ondersteuning te bieden binnen het reguliere onderwijs. Doordat op scholen leerlinggebonden advies wordt gegeven, kan gesignaleerd worden wanneer een doorverwijzing naar een eerstelijns therapeut of een diagnostisch en adviserend consult bij Revalidatie Friesland zinvol is.

We bieden o.a. de volgende ondersteuning aan scholen:

 • Schrijfadvies op maat
 • Advies ten aanzien van de uitvoering van kleutervaardigheden
 • Advies ten aanzien van zelfstandigheid/ADL
 • Observatie in de klas en leerlinggebonden advies t.a.v. de executieve functies, motorische vaardigheden en sociale interactie
 • Workshops gericht op concrete hulpvragen rondom (voorbereidend) schrijven, fijne motoriek, ziektebeelden, leerstrategieën
 • In samenwerking met Steunpunt SO Fryslân geven we in de klas een Kleurles, gericht op het adviseren van een goede (schrijf)houding, penvatting en voorbereidende schrijfmotoriek
 • Begeleiding van kinderen met schoolverzuim
 • Advies ten aanzien van passend meubilair
 • Praktisch advies ten aanzien van aanpassing van bewegingsonderwijs
 • Advies ten aanzien van aandacht, concentratie, taakaanpak en leerstrategieën
 • Inzet van hulpmiddelen en voorzieningen t.a.v. o.a. computergebruik en rolstoeltoegankelijkheid

Meer lezen? Download dan de folder in de kolom hiernaast.

Passend Onderwijs folder(s)