Doorzoek onze website


Bel ons

088 580 15 80

Wie je helpen

Een revalidatiearts bekijkt samen met jou en met je ouders hoe we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Dat heet behandeling of ook wel “therapie”.

Hieronder een lijstje van mensen -we noemen ze therapeuten- die je eventueel kunnen helpen.

 • fysiotherapeut
 • bewegingsagoog
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • psycholoog
 • orthopedagoog
 • cognitief revalidatie therapeut
 • maatschappelijk werker
 • muziektherapeut
 • activiteitentherapeut
 • sociaal cultureel werk
 • medewerker therapeutisch paardrijden
 • geestelijk verzorger
 • verpleegkundige