Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Kunstveiling 2017

Altijd al een bijzonder kunstwerk willen hebben?

Dan is dit het juiste moment. Alle kunstenaars die tijdens het kunstweekend exposeren bij Revalidatie Friesland hebben een connectie met de organisatie. (Oud)patiënten, medewerkers en vrijwilligers laten kunstwerken zien. Diverse kunstenaars stellen één of meerdere werken beschikbaar voor de veiling. De te veilen objecten treft u onderstaande. De opbrengst van deze veiling komt ten goede aan het culturele programma, ten behoeve van patiënten, van Revalidatie Friesland. Zo ontstaan er bijvoorbeeld meer mogelijkheden om kunstwerken van patiënten te exposeren of creatieve workshops aan hen te bieden.

Jan Rinzema

Kirsten Krijthe

Lenie Landstra

Guus Hellegers

Desiree de Haas

Marchien Janssen

 Jan Zweers

Engelbert Tiel Groenestege

 Hans de Graaf

Edwin Kooren

Elias van der Sloot

Frans Staats

Janny Postma-Knevelman

Wietske Halma-Veenstra

Jacoline Steegstra

Veilingregels

De veiling is op zondag 2 juli van 16.45 – 17.45 uur bij Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3. Bezichtiging is  mogelijk op 1 en 2 juli tussen 11.00 – 17.00 uur. Toegang vrij.

1. Verkoop
De verkoop heeft plaats bij mondeling en/of geschreven biedingen. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende of aan degene waarvan wij denken dat hij of zij het meest met het lot kan doen. De verkoop geschiedt tegen contante betaling. De verkoop geschiedt zonder gerechtsdeurwaarder. De veilingmeester heeft dan ook het laatste woord.

2. Vooraf een bod uitbrengen
Kunt u niet bij de veiling aanwezig zijn, dan is er een mogelijkheid om vooraf te bieden via de mail. Mail uw persoonlijke gegevens, het veilingnummer en uw bod door naar communicatie@revalidatie-friesland.nl Dit kan tot uiterlijk zondag 2 juli, tot 16.00 uur.

3. Verbintenis van de koper
Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Hij heeft geen verhaal indien de verkoping om gelijk welke reden wordt gestaakt.

4. Betaling
Onmiddellijk na de veiling en/of bij het afhalen van de goederen.

5. Staat van de goederen – bezichtiging
Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn geweest voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, worden de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de goederen en kunstvoorwerpen.