Locatie Heerenveen

De polikliniek Revalidatiegeneeskunde is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuis Tjongerschans en Revalidatie Friesland.

Poliklinische revalidatiebehandelingen vinden plaats bij Revalidatie Friesland in Heerenveen. Indien nodig, kunt u voor klinische revalidatiebehandeling verwezen worden naar het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.

Bereikbaarheid
De polikliniek Revalidatiegeneeskunde bevindt zich in ziekenhuis Tjongerschans. Om bij de polikliniek te komen volgt u route 68.

Voor meer informatie over het ziekenhuis en polikliniek Revalidatiegeneeskunde, kunt u kijken op de website van de Tjongerschans.

Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen

088 580 15 83
info@revalidatie-friesland.nl

Volg ons