Locatie Meppel

De polikliniek Revalidatiegeneeskunde is een samenwerkingsverband tussen Isala Meppel en Revalidatie Friesland.

Poliklinische revalidatiebehandelingen vinden plaats in Meppel. Indien nodig, kunt u voor klinische revalidatiebehandeling verwezen worden naar het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.

Bereikbaarheid
De polikliniek Revalidatiegeneeskunde bevindt zich in het gebouw van Reestdal Revalidatie. U komt binnen via de ingang Reestdal Revalidatie (links van de ingang van het ziekenhuis). Binnen volgt u de borden van Revalidatie Friesland.

Secretariaat / Planning: maandag t/m donderdag van 08.00-12.00 & 13.00- 16.00, vrijdag van 8.00-12.00 op 088 580 1586.

Voor meer informatie over het ziekenhuis en polikliniek Revalidatiegeneeskunde, kunt u kijken op de website van Isala.

Parkeren

U kunt uw auto parkeren op parkeerterrein P1 voor het gebouw.


Reggersweg 2a, 7943 KC Meppel

088 580 15 86
info@revalidatie-friesland.nl

Volg ons