Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Locatie Meppel

De polikliniek Revalidatiegeneeskunde is een samenwerkingsverband tussen Isala Diaconessenhuis Meppel en Revalidatie Friesland.

Poliklinische revalidatiebehandelingen vinden plaats in Meppel. Indien nodig, kunt u voor klinische revalidatiebehandeling verwezen worden naar het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.

Bereikbaarheid
De polikliniek Revalidatiegeneeskunde bevindt zich in het ziekenhuis. Om bij de polikliniek te komen volgt u route 61.

Voor meer informatie over het ziekenhuis en polikliniek Revalidatiegeneeskunde, kunt u kijken op de website van Isala.

Parkeren

In verband met de nieuwbouw is de parkeersituatie tijdelijk gewijzigd. Om uw auto te parkeren, kunt u ter plekke de borden volgen. Bestaande parkeerplaatsen worden aangepast. De noordelijk gelegen parkeerplaats is na aanpassing te bereiken vanaf de buslus. Hier worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaats aan de zuidzijde wordt deels gebruikt voor de bouwplaats, er blijven op deze parkeerplaats een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. In de loop van januari 2020 is de  inrit van de noordelijke parkeerplaats gereed, waarna deze parkeerplaats alleen nog te bereiken is middels de nieuwe in- en uitrit bij de buslus.


Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel

088 580 15 86
info@revalidatie-friesland.nl

Volg ons