Locatie Sneek

De revalidatiegeneeskunde in Sneek is georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen Antonius Zorggroep en Revalidatie Friesland.

Poliklinische revalidatiebehandelingen voor volwassenen vinden plaats bij Revalidatie Friesland locatie Sneek. Indien nodig is klinische revalidatie mogelijk in Beetsterzwaag.

Bereikbaarheid
Locatie Sneek bevindt zich in het Antonius Ziekenhuis. Om bij de polikliniek te komen volgt u route 32. Voor meer informatie over het ziekenhuis en polikliniek Revalidatiegeneeskunde, kunt u kijken op de website van het ziekenhuis in Sneek.

Contact over een consult verloopt via de polikliniek. Deze is bereikbaar via polirevalidatiesneek-emmeloord@revalidatie-friesland.nl of 088- 580 15 82.

Secretariaat: iedere werkdag van 8.15- 12.00 & 13.00-16.00 op 088 580 1582 (& via Antonius op 0515 488 994)

Planning: iedere werkdag van 8.00-12.00 op 0515 488 180

Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek

088 580 15 82
info@revalidatie-friesland.nl

Volg ons