Revalidatie Friesland als goed doel

Om kinderen, jongeren en volwassen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte revalidatie te kunnen blijven bieden, zijn regelmatig investeringen nodig die niet vanuit de reguliere exploitatiebegroting te realiseren zijn.

Revalidatie Friesland heeft als wens om meerdere projecten mede door fondsenwerving te realiseren.

Lees hier meer over Revalidatie Friesland als goed doel>>

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland zet zich in om meer mogelijk te maken voor patiënten van Revalidatie Friesland. De Vrienden maken allerlei zaken mogelijk die het leven voor patiënten prettiger maken of een revalidatiebehandeling aangenamer.

Lees hier meer over stichting Vrienden van Revalidatie Friesland>>

Wilt u het goede doel steunen maar ook iets ‘blijvends’ als aandeken? Ga dan naar onze webshop.