Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Elektronisch patiëntendossier

Revalidatie Friesland werkt met een elektronisch patiëntendossier (EPD). Het EPD verbetert de registratie van patiëntgegevens en zorgt mede voor toekomstbestendige zorg aan patiënten. Actuele patiëntgegevens zijn direct voor ons beschikbaar, zodat we optimale zorg kunnen bieden.

Uw gegevens digitaal opgeslagen

Uw gegevens zijn bij elkaar gebracht in één EPD. In het EPD komen aantekeningen over uw gezondheidstoestand (of die van uw kind), over onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de noodzakelijke gegevens opgenomen die ergens anders zijn opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of medisch specialist in een ziekenhuis. Zo ontstaat er een actueel en compleet beeld van uw situatie. Iedereen die bij uw behandelproces is betrokken, mag deze gegevens inzien.

Beveiliging

Het EPD is technische beveiligd tegen inzage door onbevoegden. Om toegang te krijgen tot uw dossier, is het gebruik van een persoonlijke inlogcode en wachtwoord nodig. Een medewerker kan alleen gegevens bekijken die voor uitvoering van de eigen functie nodig zijn. Elke handeling in het dossier wordt vastgelegd. En ook wie deze handeling uitvoert.