Doorzoek onze website


Telefoonnummers

Wetenschappelijk onderzoek

Revalidatie Friesland vindt doorontwikkeling van revalidatiegeneeskunde erg belangrijk. Daarom participeert de organisatie in wetenschappelijk onderzoek. Dit in samenwerking met universiteiten en universitair medische centra.
Daarnaast wordt binnen Revalidatie Friesland ook zelf wetenschappelijk onderzoek verricht.

Dat is niet alleen voor nú belangrijk, maar ook voor de toekomst. Revalidatie Friesland is gespecialiseerd in de medisch-technische én psychosociale kanten van revalidatie. Op deze twee onderdelen wordt in allerlei verbanden wetenschappelijk onderzoek verricht en onze organisatie werkt hieraan mee.

Met de opgebouwde kennis wordt informatie verstrekt aan patiënten, familieleden, studenten, professionals en hulpverleners. Onze artsen en behandelaren werken ook mee aan wetenschappelijke publicaties en geven regelmatig presentaties.

In het document hiernaast treft u een lijst aan met de laatste publicaties over wetenschappelijk onderzoek van Revalidatie Friesland (2014).

Wilt u meer weten over wetenschappelijk onderzoek binnen Revalidatie Friesland of over één van de publicaties? Neem dan gerust contact op.

Wetenschappelijk onderzoek folder(s)