Schilderij Marchien Janssen

55,00

Marchien Janssen heeft tijdens haar Revalidatie in Beetsterzwaag met begeleiding van haar activiteitentherapeut het schilderen en tekenen weer opgepakt. Op het afgelopen Kunstweekend, wat plaatsvond in het weekend van 22 & 23 juni, exposeerde ze twee kleurrijke werken die zij eveneens aan Revalidatie Friesland heeft geschonken om te verkopen. De totale opbrengt komt ten goede aan het culturele programma –  ten behoeve van patiënten – van Revalidatie Friesland.

Categorie: