Info voor jou als werkgever

Re-integratie van jouw werknemer kan complexer blijken dan in eerste instantie gedacht. Dit, omdat er bijvoorbeeld sprake is van niet-aangeboren hersenletsel, post-COVID, kanker of een andere aandoening. Het tijdig inschakelen van een re-integratiespecialist maakt de kans op succesvolle, duurzame re-integratie groter. Na een periode van langdurig ziek-zijn, is de stap naar werk niet altijd eenvoudig. Er komt een hoop bij kijken: wet- en regelgeving, financiële risico’s en soms tegenstrijdige belangen.

De expertise en ervaring van een re-integratiespecialist kan het verschil maken. Wij werken nauw samen met jou als werkgever, met de werknemer, de bedrijfsarts en andere betrokkenen. Dit doen we met diagnostiek, advies, training, coaching en behandeling op maat met oog voor belastbaarheid zodat we samen streven naar duurzame inzetbaarheid. We bieden een compleet en modulair opgebouwd ‘ontzorg’ traject en maken daarmee het verschil. Snel, vakkundig en efficiënt

We stemmen af met alle betrokkenen gedurende het gehele proces.
We bieden hulp bij het nakomen van re-integratieverplichtingen.

Neem contact met ons op via 088 580 1760 of mail ons arbeidsreintegratie@revalidatie-friesland.nl.

Ga terug naar het overzicht