Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Dr. A.M. Boonstra

Revalidatiearts

Locaties

  • Beetsterzwaag (klinische volwassenen)
  • Drachten (Nij Smellinghe)

Aandachtsgebied

  • Chronische pijnproblematiek

Revalidatiearts aan het woord: ‘pijn is akelig en niet leuk’

Enkele vragen aan deze revalidatiearts.

Welke behandelingen voor chronische pijn worden bij Revalidatie Friesland gegeven?

We bieden revalidatiebehandeling als er sprake is van pijn zich uitend in het houdings- en bewegingsapparaat.

Er zijn behandelmogelijkheden in poliklinische setting, op alle locaties, en in klinische setting in Beetsterzwaag. Welke vorm het meest geschikt lijkt, wordt besproken bij een intake met de revalidatiearts. Vaak is er ook een psycholoog bij de intake betrokken.

Sommige patiënten met deze pijn zijn al langs verschillende poliklinieken geweest en komen dan bij de revalidatie terecht. Wat is het uitgangspunt in de revalidatiebehandeling?

“De insteek van revalidatie bij chronische pijn is primair: het verhogen van de kwaliteit van leven”. Pijn is akelig en niet leuk, hoe ga je daar mee om?

Het revalidatieprogramma is niet gericht op het vinden van de oorzaak van de pijn en ook niet primair op het verminderen of wegnemen van de pijn. “Het komt er eigenlijk op neer dat patiënten met chronische pijn door dit revalidatieprogramma ervaren dat ze anders dan voorheen kunnen omgaan met de pijnklachten. En daardoor soms minder pijn ervaren”

Hoe werk je bij deze diagnosegroep samen met de ketenpartners?

“Diagnostiek en verwijzing verloopt via de huisarts of de medisch specialisten in de ziekenhuizen, dus daar begint de samenwerking al. De verwijzend medisch specialist is meestal een neuroloog  of een orthopedisch chirurg. Maar de huisarts is de spil in de keten”.

Hoelang duurt een behandeling gemiddeld?

“Gemiddeld twaalf weken poliklinisch of zes weken klinisch, waarvan een deel een observatie-periode is. Tijdens de observatie wordt bekeken hoe de behandeling vorm kan krijgen. Soms past de behandeling niet bij de patiënt. Dan kan er beter een andere weg worden ingegaan”.

De wachttijd voor pijnpatiënten lijkt soms nogal lang, klopt dat?

“De laatste jaren is de wachttijd erg afgenomen. Maar het klopt dat er heel veel belangstelling is voor de behandeling.”