Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Drs. A. Hoogheem-Tantua

Revalidatiearts

Locaties

  • Sneek (Antonius)
  • Emmeloord (Antonius)

BIG registratie

19062404701

Revalidatiearts aan het woord: ‘patiënten begeleiden om zo optimaal mogelijk te functioneren’.

Audrey Hoogheem – Tantua werkt op de locaties Sneek en Emmeloord in de ziekenhuisrevalidatie. Gaandeweg ontwikkelt zij zich steeds meer in de richting van de neurorevalidatie met speciale aandacht voor de Ziekte van Parkinson en aanverwante bewegingsstoornissen, maar ook spasticiteitsbehandeling. Dit laatste in de vorm van botuline injectiebehandelingen onder echogeleide. Enkele vragen aan deze revalidatiearts.

Waarom ben je revalidatiearts geworden?

“Ik heb altijd interesse gehad in neurologie en het houdings- en bewegingsapparaat. Neurologie alleen gaf mij echter onvoldoende informatie over wat er met de patiënten gebeurt als ze ontslagen worden uit het ziekenhuis. Hoe nu verder? Dacht ik vaak. Als revalidatiearts kan ik patiënten begeleiden om zo optimaal mogelijk te functioneren ondanks eventuele ziektes of beperkingen. Dat je daarbij ook een langere behandelrelatie opbouwt met mensen, patiënten maar ook behandelaars, vind ik een leuk onderdeel.”

Welke patiëntgroepen zie je het meest?

“We hebben in Sneek en Emmeloord geen onderverdeling qua patiëntengroepen. We zien veel mensen na een beroerte, CVA, of met een andere neurologische aandoening, maar ook veel chronische pijn patiënten.”

Werk je veel samen met andere zorgprofessionals?

“Ja. In het ziekenhuis zit ik onder andere in multidisciplinaire overleggen met de psychiater, pijnanesthesist, neuroloog en orthopeden. Ik ben in Emmeloord als consultair revalidatiearts betrokken in het verpleeghuis, dat ik maandelijks bezoek. Daar heb ik onder andere contact met een specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut. Op indicatie sluiten andere paramedici ook aan.  Als aandachtsfunctionaris Parkinson voor Revalidatie Friesland zit ik in het Kennis&Ontwikkelteam ‘Progressief neurologische aandoeningen’, waar verschillende paramedici uit onze organisatie zijn verzameld. Daarnaast zit ik in een landelijke werkgroep ‘Parkinson en aanverwante Beweegstoornissen’ (WPB) van de Vereniging voor Revalidatieartsen.”