Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Drs. P.P. Hartman

1e Revalidatiearts

Locatie

  • Beetsterzwaag (klinische volwassenen)
  • Heerenveen (Tjongerschans)

Aandachtsgebieden

  • CVA
  • NAH
  • PCR (Poliklinische Cognitieve Revalidatie)
  • Amputatie onderste extremiteiten
  • Gangbeeldanalyse

BIG registratienummer

39053757001

Revalidatiearts aan het woord: ‘ Revalidatie op afstand’

Aan het woord is Paul Hartman. Hij is revalidatiearts bij Revalidatie Friesland en werkt in Beetsterzwaag met als aandachtsgebied de klinische volwassenen. We spreken hem over Telerevalidatie oftewel ‘Revalidatie op afstand’.

Telerevalidatie is een vorm van ‘eHealth’, door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg omschreven als “het gebruik van nieuwe informatie-en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren”.

Kunnen we nog zonder Telerevalidatie?
“Dat denk ik niet, het is niet meer te negeren. Ik zie grote meerwaarde met name voor de patiënt. Er zijn heel veel verschillende toepassingen mogelijk”, zo zegt Paul Hartman. “De revalidatie gaat daar actief in mee en ik zie daar veel voordelen in”.

De huidige ontwikkelingen?
Revalidatie Friesland ontwikkelt momenteel Telerevalidatie voor patiënten met verschillende ziektebeelden. Een patiënt kan dan gebruik maken van ‘Revalidatie op afstand’. Het doel is om in 2019 10% van de behandelingen door middel van Telerevalidatie te laten plaatsvinden. Het geeft de revalidatie de kans om meer patiënten te behandelen. “Voor de patiënt zal de revalidatiebehandeling altijd een mix blijven van behandeling op de revalidatielocatie en behandeloefeningen thuis”, aldus Hartman.

Kun je een voorbeeld geven van een voordeel voor de patiënt?
“Een patiënt die logopedie krijgt kan heel gemakkelijk op afstand een behandeling volgen. D.m.v. een app kan hij thuis het spreken oefenen met coaching op afstand. Op deze manier is het voor de patiënt mogelijk om andere activiteiten, zoals werk of school, door te laten gaan. Dat maakt, dat de patiënt veel meer regie heeft over zijn revalidatiebehandeling”. De mogelijke implementatie van een patiënten-portaal wordt momenteel onderzocht bij Revalidatie Friesland. Via zo’n portaal zou de patiënt dan toegang kunnen krijgen tot zaken als het patiëntendossier, maar ook tot die specifieke applicaties die zijn/haar behandeling ondersteunen.

En zie je ook voordelen van dit soort toepassingen voor de ketenpartner?
“Zeker! Er kan doelmatiger met de verwijzer of behandelaar in de eerste lijn worden gecommuniceerd. Een voorbeeld is een video-consult waarbij wordt ‘meegekeken’ met een patiënt die in de eerste lijn wordt behandeld”. Revalidatieartsen maken zelf ook gebruik van tele-consulten voor patiënten als het gaat om diagnosestelling door een medisch specialist in een Fries ziekenhuis. Bv. in de vorm van tele-dermatologie of ECG-technieken bij Nij Smellinghe.  “Door dit soort toepassingen kun je een enorm veel tijd en kosten besparen. Een grote efficiency-winst dus voor zowel patiënten als organisaties”.