Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Afasie advies

Het afasieteam brengt advies uit aan de behandelend arts of logopedist. Het team bestaat uit een revalidatiearts, een neuropsycholoog, een… Lees verder
Revalidatie Friesland - Amputatie

Amputatie

Een amputatie kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ongeval, diabetes of problemen met de bloedvaten. Het verlies van (delen van)… Lees verder

Arbeidsrevalidatie

Revalidatie en arbeid Als werken door ziekte of aandoening niet of gedeeltelijk mogelijk is, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom… Lees verder

Beroerte (CVA)

Een beroerte, CVA (Cerebro Vasculair Accident), ook wel stroke genoemd, is een acute hersenaandoening met grote gevolgen. Patiënten met een… Lees verder

Chronische pijn

We spreken van chronische pijn als iemand langere tijd pijn heeft. Bij chronische pijn is de relatie met de oorspronkelijke… Lees verder

Chronische pijn/ALK

Algemeen Je verblijft samen met andere kinderen en jongeren met lichamelijke klachten maximaal 6 weken op de jongerenafdeling in het… Lees verder

CIMT-BIT Piratengroepen

CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy en betekent intensief eenhandig oefenen. BIT betekent Bimanual Intensive Therapy en staat voor… Lees verder

CIMT-BIT zomerkampen

Kinderen en jongeren met een minder goede handfunctie door bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Erbse Parese of Niet aangeboren hersenletsel , hebben… Lees verder

Communicatie Advies

Het Regionaal Communicatie Advies Team (RCAT) kan worden ingeschakeld bij complexe communicatieproblemen. Zo goed mogelijk communiceren en zo zelfstandig mogelijk… Lees verder

DCD

Moeite met eten met mes en vork of aankleden, schrijven, onhandig bewegen en vaak struikelen, faalangst…herkent u dit? Kinderen met… Lees verder

De Ritmegroep

In de ritmegroep wordt op een inspirerende en muzikale manier, door middel van ritme en muziek, hard geoefend met als… Lees verder

Diabetische voet

Voetwonden die verband houden met diabetes, vragen extra zorg en behandeling. Door diabetes kunnen wonden verergeren, specialistische zorg tijdens een… Lees verder

Dwarslaesie

Door een (verworven of aangeboren) dwarslaesie zijn zenuwen beschadigd en krijgen spieren geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze… Lees verder

Eet- en voedingsteam

Kinderen kunnen vanwege een lichamelijk beperking hulp nodig hebben bij het leren eten. Het zuigen, slikken, (af)happen en kauwen kan… Lees verder