Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Afasie advies

Het afasieteam brengt advies uit aan de behandelend arts of logopedist. Het team bestaat uit een revalidatiearts, een neuropsycholoog, een… Lees verder
Revalidatie Friesland - Amputatie

Amputatie

Een amputatie kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ongeval, diabetes of problemen met de bloedvaten. Het verlies van (delen van)… Lees verder

Arbeidsrevalidatie

Revalidatie en arbeid Als werken door ziekte of aandoening niet of gedeeltelijk mogelijk is, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom… Lees verder

Beroerte (CVA)

Een beroerte, CVA (Cerebro Vasculair Accident), ook wel stroke genoemd, is een acute hersenaandoening met grote gevolgen. Patiënten met een… Lees verder

Chronische pijn

We spreken van chronische pijn als iemand langere tijd pijn heeft. Bij chronische pijn is de relatie met de oorspronkelijke… Lees verder

Communicatie Advies

Het Regionaal Communicatie Advies Team (RCAT) kan worden ingeschakeld bij complexe communicatieproblemen. Zo goed mogelijk communiceren en zo zelfstandig mogelijk… Lees verder

Diabetische voet

Voetwonden die verband houden met diabetes, vragen extra zorg en behandeling. Door diabetes kunnen wonden verergeren, specialistische zorg tijdens een… Lees verder

Dwarslaesie

Door een (verworven of aangeboren) dwarslaesie zijn zenuwen beschadigd en krijgen spieren geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze… Lees verder

Gangbeeldanalyse

Gangbeeldanalyse is een specialistisch revalidatie onderzoek dat inzicht geeft in de manier waarop iemand loopt. Op grond van deze analyse… Lees verder

Handletsel

Een hand is een ingewikkeld instrument. Klein letsel kan bijv. al effect hebben op de bewegingsmogelijkheid en daarmee bruikbaarheid. Een… Lees verder

Hartrevalidatie

Na een hartinfarct, dotterbehandeling, hartoperatie of hartfalen is niet alleen de conditie verminderd, vaak ook het zelfvertrouwen. Hartrevalidatie helpt dan… Lees verder

Hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam. NAH is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn/haar leven oploopt. Oorzaken… Lees verder