Beroerte (CVA)

Een beroerte, CVA (Cerebro Vasculair Accident), ook wel stroke genoemd, is een acute hersenaandoening met grote gevolgen. Patiënten met een beroerte (CVA) kunnen te maken krijgen met een halfzijdige verlamming of het niet meer goed kunnen spreken, lezen, schrijven of bewegen. Ongeveer 10% van de mensen die een beroerte hebben gehad, zijn gebaat bij medisch specialistische revalidatie. Deze behandeling is erop gericht om (deels) te kunnen herstellen en te leren omgaan met de ontstane beperkingen.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Medisch specialistische revalidatie na een beroerte is vooral gericht op het weer kunnen functioneren in de eigen thuisomgeving en optimale zelfredzaamheid. Behandeling kan effectief zijn om zowel de zichtbare als de onzichtbare gevolgen van een beroerte te behandelen. Onzichtbare gevolgen worden soms niet erkend in de sociale omgeving van een patiënt. Met name veranderde emoties en veranderd gedrag zijn voor de omgeving lastig om mee om te gaan. Zo kan iemand moeite hebben met het geheugen, met activiteiten of met het plannen daarvan. Iets ogenschijnlijk eenvoudigs als schrijven of koffiezetten lukt niet meer. Revalidatie Friesland heeft volop ervaring met het behandelen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), zoals een beroerte.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland. Meer weten over de behandeling van CVA of Beroerte? Lees dan deze informatie of de informatie over niet aangeboren hersenletsel en cognitieve stoornissen.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.