CIMT-BIT zomerkampen

Kinderen en jongeren met een minder goede handfunctie door bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Erbse Parese of Niet aangeboren hersenletsel , hebben hun ‘goede’ hand vaak enorm goed ontwikkeld. Tijdens een kamp leren zij juist hun minder goede hand beter te gebruiken. CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy en betekent intensief eenhandig oefenen. Daarbij draag je een ovenwant aan je voorkeurshand. BIT betekent Bimanual Intensive Therapy en staat voor intensief oefenen met beide handen.

De medisch specialistische revalidatiebehandeling

Het betreft een intensieve week voor jongeren met een eenzijdige handfunctiestoornis. Het kamp is voor jongeren van plm. 12 tot 18 jaar. Een intensief kamp van één week heeft als voordeel dat de jongeren meerdere dagen achter elkaar hun minder goede hand trainen. Bovendien hebben de jongeren op deze manier intensief contact met leeftijdsgenoten die ook een minder goede hand hebben. Plezier hebben met elkaar, de minder goede hand beter leren gebruiken en met twee handen spannende activiteiten doen staan centraal tijdens het kamp.

CIMT zomerkamp 2024

In 2024 wordt het zomerkamp gehouden van maandag 22 juli tot en met zaterdag 27 juli, bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.

Impressie zomerkamp

Het kamp wordt in gezamenlijkheid georganiseerd door Revalidatie Friesland, UMCG Beatrixoord  en begeleid door enthousiaste professionals en studenten. Samen met de jongere lossen ze de problemen op die ze tegenkomen. Voordat het kamp begint is er een kennismakingsdag om de andere jongeren en hun ouders te ontmoeten. Ook wordt er bekeken welke leerdoelen de jongere heeft (door testen en observaties) en wordt er  “gemeten” hoe het met de handigheid staat. Op de laatste dag van het kamp zal er ook nog een meetmoment zijn, om te kijken hoeveel vooruitgang er is. Na een half jaar volgt een nieuwe meting.

De zorgverzekering betaalt de therapie. De kosten van het overnachten, het eten en de extra activiteiten tijdens het kamp komen daar nog bij en zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn €100.  Mocht dit bedrag voor uw situatie lastig zijn om op te brengen. Maak dit dan vooral bespreekbaar.  Vaak vinden we wel een passende oplossing.

Voor  kinderen tussen de 4-8 jaar zijn er de Piratengroepen. Voor kinderen tussen de 8 – 12 jaar is er jaarlijks de ‘Ik Hou van Holland’ groep.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Zie ook bij: Cerebrale Parese (CP)

TV-verslag CIMT therapiekamp 2015