Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Communicatie Advies

Het Regionaal Communicatie Advies Team (RCAT) kan worden ingeschakeld bij complexe communicatieproblemen. Zo goed mogelijk communiceren en zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dat is het doel van het advies.
Zowel patiënten als hulpverleners, behandelaars, onderwijsgevenden, ouders en leden van patiëntenverenigingen kunnen zich wenden tot het adviesteam.

Specialistisch team

Het team heeft specialistische kennis en ervaring op het gebied van ondersteunende communicatie en omgevingsbesturing. Tijdens een consult kunnen eveneens diverse hulpmiddelen worden geprobeerd.

Het adviesteam bestaat uit een revalidatiearts, een ergotherapeut en een logopedist. Zo nodig kunnen zij een beroep doen op andere deskundigen als revalidatietechnicus of psycholoog. Er zijn twee aparte teams: één voor advisering aan kinderen/jongeren en één voor advisering aan volwassenen.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Communicatie Advies folder(s)