Doorzoek onze website

Telefoonnummers

DCD

Moeite met eten met mes en vork of aankleden, schrijven, onhandig bewegen en vaak struikelen, faalangst…herkent u dit?

Kinderen met Development Coördination Disorder (DCD) hebben in hun dagelijks leven last van hun motoriek. Dat komt omdat ze moeite hebben met het coördineren van bewegingen en het aanleren van verschillende grove en fijn motorische vaardigheden. Ze kunnen soms niet meekomen met leeftijdsgenoten tijdens de gymles of hebben problemen met automatiseren, plannen en organiseren. Uiterlijk is er niets afwijkends aan het kind te zien, waardoor veel mensen verwachten dat het kind ‘gewoon’ mee kan doen. Voor een kind met DCD zijn de vaardigheden moeilijk en daarom kan het zijn dat het kind taken ontwijkt en niet meer met plezier naar school gaat. Het gevolg kan zijn dat het kind in een negatieve spiraal komt en het zelfvertrouwen minder wordt.

Op de website van Balansdigitaal vindt u meer informatie over DCD. U vindt er antwoord op vragen als ‘Wat is DCD precies?’ en ‘Hoe kunt u hier mee omgaan thuis en in de klas?’

Denkt u bij uw kind aan DCD?

Revalidatie Friesland heeft zelf een deskundig DCD team dat onderzoek kan doen of er sprake is van DCD en advies kan geven.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling of -advies

Tijdens een uitgebreid consult met de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog kijkt het DCD team naar de motoriek, de taakaanpak en het gedrag van uw kind. Als ouder(s) heeft u een gesprek met de maatschappelijk werker over uw kind en hoe het thuis gaat. De wensen van u en uw kind staan centraal. U krijgt dezelfde dag een advies en gekeken wordt of uw kind geholpen is met een periode behandeling bij de revalidatie. Er wordt samengewerkt met eerstelijns therapeuten als die uw kind al kennen. Zo nodig wordt er een schoolobservatie gedaan.

Als er behandeling wordt voorgesteld bij de Revalidatie, dan kijken we samen met u en uw kind waar we aan gaan werken. Uw kind ervaart weer plezier in bewegen, leert vaardigheden en slimme manieren, bijvoorbeeld een stappenplan, om met zijn/haarbeperkingen om te gaan waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Er is een DCD boek dat uw kind samen met een behandelaar doorneemt. Als ouders bent u onderdeel van de behandeling zodat u weet wat DCD is welke aanpak werkt. Een oudercursus maakt deel uit van de behandeling. Zo nodig worden gedragsproblemen besproken die zich in de thuissituatie voordoen en krijgt u handvatten hoe u uw kind kan ondersteunen. De physician assistent coördineert het hele proces. Is er al een (fysio)therapeut betrokken, dan kunnen we samen optrekken om uw kind te ondersteunen. De gemiddelde behandelduur is 1x per week tussen de 10-18 weken.

Boek

‘DCD? Snap dat dan!’ is een informatie (ver)werkboek voor kinderen tot 12 jaar. Het boek geeft informatie en tips over DCD, waarmee kinderen samen met hun omgeving aan de slag kunnen. Het geeft ouders, onderwijsprofessionals, beweegprofessionals en zorgprofessionals daarnaast inzicht in DCD en handvatten hoe ze het kind kunnen ondersteunen. Het boek is te bestellen via deze link.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Meer weten over de behandeling voor DCD?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

 

Meer weten over de behandeling voor DCD?

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

"*" geeft vereiste velden aan