Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam. NAH is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn/haar leven oploopt. Oorzaken van NAH zijn bijvoorbeeld een ongeluk, waardoor een hersen-kneuzing (contusio) ontstaat, een val of klap tegen het hoofd, een beroerte (CVA), een hersentumor of een hersenontsteking (encephalitis).

NAH kan indringend zijn. Sommige gevolgen zijn meteen ‘zichtbaar’, andere gevolgen (bijvoorbeeld karakterveranderingen) veel minder of niet. Revalidatie Friesland heeft verschillende behandelprogramma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen met NAH.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

De revalidatiebehandeling richt zich op het omgaan mét en het functioneren ná het hersenletsel. De lichamelijke gevolgen zijn meestal zichtbaar en daardoor begrijpelijk voor de buitenwereld, maar soms verandert ook het denken, doen en voelen. Die gevolgen zijn onzichtbaar en leiden vaak tot onbegrip. Revalidatie Friesland biedt gespecialiseerde revalidatiebehandeling en begeleiding op maat bij NAH. Ook voor de naasten is er begeleiding.

Voor kinderen en jongeren met hersenletsel hanteert Revalidatie Friesland een specifieke aanpak. Hierbij is er veel aandacht voor de gevolgen van hersenletsel die het kind thuis, op school en in zijn vrije tijd ervaart. Daarnaast krijgen de mensen die om het kind heen staan handvatten zodat ze het kind kunnen begeleiden bij het deelnemen aan opleiding, vrijetijdbesteding, sport en sociale contacten.

Om inzicht te krijgen in de mate en de aard van de veranderingen in denkvermogen, gevoelens en gedrag, kan een neuropsychologisch onderzoek nodig zijn. Revalidatie Friesland beschikt over specifieke deskundigheid om dit onderzoek af te nemen en te kunnen interpreteren.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Kijk ook bij CVA of beroerte en Cognitieve stoornissen