Huntington (ziekte van)

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar. Dit uit zich onder andere in onwillekeurige bewegingen. Deze verergeren langzaam. Ook psychiatrische symptomen, persoonlijkheidsveranderingen en verstandelijke achteruitgang komen voor bij dit ziektebeeld. Revalidatie kan helpen om te leren omgaan met de beperkingen.

Diverse medicijnen kunnen enige verlichting geven van de onwillekeurige bewegingen of de geestelijke symptomen. Het is tot op heden niet mogelijk gebleken om de ziekte te genezen of het verloop af te remmen.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Revalidatiebehandeling helpt u leren omgaan met de beperkingen door Huntington, om zo uw dagelijkse leven zo goed mogelijk te kunnen inrichten en, waar mogelijk, mee te blijven doen aan de samenleving.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.