Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Multiple Sclerose (MS)

Door Multip(e)le sclerose (MS) – een aandoening van het centrale zenuwstelsel – kunnen meerdere lichaamsfuncties minder goed of niet meer werken. Revalidatie helpt bij behoud van kwaliteit van leven. Het doel van de revalidatiebehandeling is met name om te werken aan mogelijkheden en het verbeteren van de kwaliteit van het leven met deze neuromusculaire aandoening (NMA).

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

De behandeling start met het inventariseren van uw mogelijkheden en hulpvraag. Soms vindt een huisbezoek plaats, om de beperkingen die u ervaart in uw dagelijkse situatie beter in kaart te brengen.

Tijdens de periode daarna leert u hoe u dingen mogelijk op een andere manier kunt doen en hoe u efficiënt kunt omgaan met uw energie. Waar nodig wordt u ondersteund bij het selecteren en aanvragen van hulpmiddelen en leert u hoe u deze hulpmiddelen kunt gebruiken. Partners en andere gezinsleden kunnen betrokken worden in de revalidatiebehandeling.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Multiple Sclerose (MS) folder(s)