Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Parkinson (ziekte van)

Bij de ziekte van Parkinson raakt het automatisch uitvoeren van een bewegingsactiviteit gestoord. Revalidatie Friesland kan u helpen bij de problemen die u door Parkinson tegenkomt.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Binnen de behandeling is er veel aandacht voor het aanreiken van alternatieven voor bewegingen die moeizaam verlopen bij deze neuromusculaire aandoening (NMA). Ook leert u om bewust handelingen te controleren. Partners en andere gezinsleden kunnen betrokken worden in de revalidatiebehandeling. Als het nodig is kunt u tijdelijk verblijven bij de kliniek in Beetsterzwaag. Als dat niet hoeft, revalideert u poliklinisch op één van de andere locaties.

Het is ook mogelijk het specifieke Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) te volgen. Het PEPP bestaat uit acht wekelijkse sessies in groepsverband en vindt plaats in Beetsterzwaag. Er zijn aparte groepen voor patiënten en voor partners.

Het doel van het programma is het verminderen van psychologische en sociale problemen van patiënt én partner, om daarmee de kwaliteit van leven van beide te verbeteren. Het programma heeft een positieve insteek: het is gericht op wat nog wél kan, ondanks de beperkingen. Het leert de patiënt en de partner om beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.