Post COVID-19 (Corona)

Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, kunnen verschillende klachten ondervinden: ademhalingsproblematiek, verminderd fysiek functioneren, cognitieve klachten en emotionele problematiek. Bij langdurige opname op de IC, kan er sprake zijn van het Post-Intensive Care Syndroom (PICS). Een intensief herstelprogramma is nodig om terug te kunnen keren naar het vertrouwde leven.

Medisch specialistische behandeling

Het behandelprogramma wordt aangepast aan de specifieke problematiek van de individuele patiënt. Voor patiënten die niet thuis kunnen zijn, omdat hun belastbaarheid nog te beperkt is, wordt een klinisch revalidatieprogramma geboden. Voor patiënten die wel thuis kunnen zijn, wordt een poliklinisch behandeling geboden, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt  van e-revalidatie zolang de patiënt besmettelijk is.

Bij het interdisciplinaire behandelprogramma vormt begeleiding van de fysiotherapeut en ergotherapeut de basis, aangezien fysieke beperkingen in zijn algemeenheid op de voorgrond staan. Bij patiënten met pulmonale problematiek is extra aandacht voor het verbeteren van de ventilatie. Zo nodig kunnen andere disciplines ingeschakeld worden: diëtetiek bij voedingsproblemen, logopedie bij slikklachten, psychologie bij cognitieve gevolgen en maatschappelijk werk bij psychosociale problematiek (bij patiënt of zijn systeem).

Behandellocatie

Voor de klinische behandeling wordt u opgenomen in Beetsterzwaag. Poliklinische behandeling vindt plaats op de locaties van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag of Leeuwarden.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.