Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek & Dans

Revalidatie Friesland beschikt over een Revalidatie Expertisecentrum voor Muziek & Dans. Als patiënt, en ook als behandelaar, kunt u bij het centrum terecht voor vragen over behandeling, kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van revalidatie in combinatie met muziek & dans.

Behandeling voor musici en dansers

Door veelvuldig musiceren of dansen kunt u lichamelijke klachten krijgen. Zowel professionele als amateur musici en dansers kunnen klachten ontwikkelen die te vergelijken zijn met sportblessures. Ernstige blessures kunnen worden voorkomen door vroegtijdige signalering en juiste begeleiding. Een specialistisch revalidatieteam binnen het expertise centrum kan u helpen bij aandoeningen die gerelateerd zijn aan musiceren of dansen. Als een blessure eenmaal bestaat, kan een deze revalidatiebehandeling uw klachten verminderen of zelfs doen verdwijnen. Meer informatie op deze pagina.

Het toepassen van muziek & dans in revalidatiebehandeling

Binnen het expertisecentrum wordt muziek en/of dans in een revalidatiebehandeling toegepast. Voorbeelden hiervan zijn: SMTA, een combinatie van logopedie en muziektherapie bij een aandoening zoals afasie of een balanstraining waarin dans wordt toegepast voor Parkinson-patiënten.

Samenwerking

Het expertisecentrum is er zowel voor patiënten als behandelaars en is nauw verbonden met opleidingsinstituten en medisch specialisten van ziekenhuizen. Ook conservatoria, muziekscholen en dansopleidingen behoren tot de natuurlijke samenwerkingspartners. In het expertisecentrum werken revalidatieartsen, therapeuten en onderzoekers. Er zijn zowel klinische als poliklinische behandelingen mogelijk en het expertisecentrum vervult een consultfunctie voor partijen in de keten. Het centrum heeft een regionale, landelijke en internationale functie als het gaat om de behandeling van patiënten,  innovaties en wetenschappelijk onderzoek.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Het centrum wordt gedragen door de revalidatieartsen dr. KH. Woldendorp  & drs. W. Feenstra en Klinisch linguist dr. J. Hurkmans.