Doorzoek onze website

Telefoonnummers

SMTA

Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Deze therapie heeft een gunstig effect bij de behandeling van mensen met afasie.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

De wetenschap dat muziek het spreken kan ondersteunen en stimuleren vormt het uitgangspunt bij deze behandeling.
Muziek – en dan met name melodie en ritme – kan het spreken ondersteunen en stimuleren. In de SMTA-behandeling wordt een klank, een woord of een zin gekoppeld aan een melodie. Hierdoor kan iemand met afasie gemakkelijker klanken, woorden of zinnen vormen. Door herhaling slijpt het vormen van klanken, woorden en zinnen in.

De SMTA behandeling is bedoeld voor mensen met een taalstoornis (afasie/verbale apraxie) door een hersenbeschadiging.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Zie ook in deze gids bij Afasie.

Cursusaanbod SMTA

Bent u logopedist of muziektherapeut en werkt u met mensen met NAH en afasie? Bekijk dan eens ons cursusaanbod voor SMTA.