ANBI-status Revalidatie Friesland

Stichting Revalidatie Friesland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. Ook voor donateurs zijn er voordelen. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting.

Informatie over Revalidatie Friesland

Voor behoud van onze ANBI-status zijn we verplicht om een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën op onze website te publiceren. U vindt de gegevens van Revalidatie Friesland hieronder.