Revalidatie, Sport en bewegen

Het project ‘Revalidatie, Sport en Bewegen’ is gericht op het structureel aanbieden van sport en bewegingsadvies aan (ex-)patiënten tijdens en na het revalidatieproces. Het doel is mensen met een lichamelijke beperking een gezonde (sportieve) actieve leefstijl te laten ontwikkelen en deze ook te behouden. Dit om zo de kwaliteit van hun persoonlijk leven te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat een actieve leefstijl een gunstig effect heeft op de gezondheid en kwaliteit van leven. Juist bij mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken kan sport en bewegen een grote bijdrage leveren aan fysiek, psychisch en sociaal welbevinden. Dit levert op termijn gezondheidswinst op en heeft een preventieve waarde.

De verwachting is dat dit onderzoek aantoont dat de begeleiding vanuit het project bijzonder positieve gezondheidseffecten heeft en uiteindelijk zorgkosten verminderd kunnen worden.

Met uw bijdrage aan dit project helpen wij mensen met een beperking om een sportieve & actieve levensstijl te ontwikkelen.

Doelstellingen Revalidatie Friesland:

  • 80% van de patiënten die een adviesgesprek hebben gehad, maakt gebruik van counseling
  • 45% van patiënten die counseling hebben ontvangen zijn ook na 1 jaar nog sportief actief
  • Jaarlijks organiseert Revalidatie Friesland in samenwerking met Sport Fryslân beweegactiviteiten en initieert 2 nieuwe sportgroepen
  • Jaarlijks organiseert Revalidatie Friesland een fiets, wandel en hardlooptocht
  • Jaarlijks organiseert Revalidatie Friesland kennismakingsactiviteiten. Denkt u hierbij aan een klimclinic, een golfclinic, Bocciaclinic en dergelijke.

Meer weten?

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland
E: fondsenwerving@revalidatie-friesland.nl
RSIN/fiscaal nummer ANBI:  Stichting Revalidatie Friesland 0019.50.125
IBAN: NL32 RABO 0309 0158 71 (u kunt de titel van het project vermelden bij uw gift)

Direct doneren

U kunt gemakkelijk en veilig online doneren via IDEAL. Als klikt op de button ‘Nu doneren’, wordt het betaalproces via uw bank opgestart.

Nu doneren