Doorzoek onze website


Telefoonnummers

Vrienden van

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland maken belangrijke extra zaken mogelijk voor patiënten van Revalidatie Friesland. Dit varieert van vrijwilligerswerk, kerstviering, specifieke activiteiten en kunst.

Word ook Vriend van Revalidatie Friesland!

De Vrienden maken het mogelijk om wat extra’s te doen. Extraatjes die het verblijf binnen Revalidatie Friesland voor de patiënten en hun familie aangenamer maken.

U kunt lid worden door de machtigingskaart in de folder hiernaast (Vriendenstichting – Revalidatie Friesland) in te vullen en op te sturen. De Vrienden houden u via nieuwsbrieven op de hoogte over de bestemming van de giften.

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland
Postbus 2
9244 ZN Beetsterzwaag
vriendenvan@revalidatie-friesland.nl
IBAN: NL63 RABO 0303 1285 77