Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam. NAH is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn/haar leven oploopt. Oorzaken van NAH zijn bijvoorbeeld een ongeluk, waardoor een hersen-kneuzing (contusio) ontstaat, een val of klap tegen het hoofd, een beroerte… Lees verder

Hartrevalidatie

Na een hartinfarct, dotterbehandeling, hartoperatie of hartfalen is niet alleen de conditie verminderd, vaak ook het zelfvertrouwen. Hartrevalidatie helpt dan bij het opbouwen van lichamelijk herstel en conditie. Zo kan revalidatie u weer vertrouwen geven in het lichaam en helpen… Lees verder

Handletsel (complex)

Een hand is een ingewikkeld instrument. Klein letsel kan bijv. al effect hebben op de bewegingsmogelijkheid en daarmee bruikbaarheid. Een beperkte handfunctie heeft grote gevolgen voor het dagelijks gebruik thuis, op school of op het werk. Medisch specialistische handletselbehandeling richt… Lees verder

Gangbeeldanalyse

Gangbeeldanalyse is een specialistisch revalidatie onderzoek dat inzicht geeft in de manier waarop iemand loopt. Op grond van deze analyse kan een gericht behandeladvies worden gegeven. Dat kan om een volwassene of een kind met bijv. cerebrale parese (CP) gaan.… Lees verder

Fysiek belastbaarheidsonderzoek

Inzicht in fysieke belastbaarheid is van belang om na te gaan in hoeverre iemand lichamelijk belast kan worden in relatie tot (toekomstige) arbeid. Revalidatie Friesland kan daarvoor een FCE onderzoek (Functional Capacity Evaluation) doen. We hopen u door zo’n onderzoek  adviezen te… Lees verder

Fenolisatie bij spasticiteit

Fenoliseren komt van het woord fenol, een stof die een zenuw gedeeltelijk buiten werking kan stellen en blokkeren. Deze behandeling door een revalidatiearts bestrijdt spasticiteit. Door een aandoening aan het zenuwstelsel (bijv. cerebrale parese, CP) kunnen mensen last hebben van… Lees verder

Dwarslaesie

Door een (verworven of aangeboren) dwarslaesie zijn zenuwen beschadigd en krijgen spieren geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze verlamd zijn geraakt. Bijna 95% van de mensen met een dwarslaesie kan – ondanks ernstige beperkingen – redelijk zelfstandig leven.… Lees verder

Diabetische voet

Voetwonden die verband houden met diabetes, vragen extra zorg en behandeling. Door diabetes kunnen wonden verergeren, specialistische zorg tijdens een speciaal spreekuur kan dit voorkómen. Voetafwijkingen komen vaak voor bij patiënten met (ontregelde) diabetes en/of neuropathie. Mensen die al langere… Lees verder

Communicatie Advies

Het Regionaal Communicatie Advies Team (RCAT) kan worden ingeschakeld bij complexe communicatieproblemen. Zo goed mogelijk communiceren en zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dat is het doel van het advies. Zowel patiënten als hulpverleners, behandelaars, onderwijsgevenden, ouders en leden van patiëntenverenigingen kunnen… Lees verder

Cognitieve stoornissen

Wie last heeft van een cognitieve stoornis, heeft moeite met het op een goede manier verwerken van informatie. U kunt hierdoor beperkt worden in denkvermogen en gevoelsleven. Deze stoornissen ontstaan door een niet aangeboren hersenbeschadiging (NAH) en kunnen niet worden hersteld.… Lees verder